Úrazy zubov

Deti padajú v každom veku. Obdobím s najväčším počtom úrazov je jednoznačne leto. V letnom...