Cenník

Kontaktujte nás

Vítame vás v Stomatologickom centre Ladento s.r.o., kde sme venovali osobitnú pozornosť vytvoreniu cenníka, ktorý je nielen konkurencieschopný, ale zároveň aj v súlade s aktuálnymi cenovými štandardmi v oblasti stomatológie. Naším cieľom je poskytovať našim pacientom najvyššiu kvalitu zubnej starostlivosti za férové ceny. Naše ceny sú navrhnuté tak, aby odzrkadľovali našu oddanosť poskytovaniu vrcholovej stomatologickej starostlivosti s dôrazom na kvalitu a komfort našich pacientov. Dúfame, že naše cenové štruktúry vám umožnia získať potrebnú zubnú starostlivosť, ktorú si zaslúžite. Ďakujeme vám za dôveru a príležitosť starať sa o vaše zdravie a krásu úsmevu.

Vyšetrenia, administratíva a anestézia

Kód výkonu Popis výkonu Cena (€)
D 01 Komplexné stomat. vyšetrenie 60
D 02 Preventívna prehliadka 30
D 03 Cielené stomatologické vyšetrenie 15
D 05 Vstupné pedostomatologické vyšetrenie 40
D 06 Preventívna pedostom. prehliadka 20
D 11 Vyžiadané akútne ošetrenie 50
D 14 Vyžiadané ošetr. mimo prac. dňa 80
D 15 Konzultácia 30
D 17 Jednorázová konzultácia neregistrovaného pacienta 50
D 37 Krátky administratívny výkon 30
D 39 Nedostavenie sa na dohodnutý termín (1h) 70
D 52 RTG snímka intraorálna (digitálna) 10
D 53 OPG panoramatický snímok (CD) 20
D 54 CBCT snímok (DVD/ USB flash) 70
A 02 Injekčná anestézia Lokálna 10
A 05 Sedácia – Midazolam 40
A 05b Sedácia – Entonox 60

Dentálna hygiena, profylaxia, parodontológia

Kód výkonu Popis výkonu Cena (€)
N 01 Ústna hygiena- profylaktická inštruktáž 30
N 03 Odstránenie zubného kameňa 1 čeľusť 10
N 04 Pieskovanie zubov – Airflow 30
N 11 Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí 30
P 05 Odstránenie lokálneho dráždenia 20
P 07 Lokálne ošetrenie gingívy 10
P 07b Ošetrenie afty, herpesu laserom 40
P 23 Gingivektómia- jednoduchá 20
P 23b Gingivektómia laserom 30
N 05 Kyretáž – 1 sextant 20
N08 Depurácia – 1 sextant 10
V16 Fluoridácia- 1 zub 10
P24 Dlahovanie 1 zub 30

Bielenie zubov

Kód výkonu Popis výkonu Cena (€)
B 01 Domáce bielenie zubov 300
B 02 Bielenie devit. zuba (vnútorné) 50
B 04 Ambulantné bielenie zubov 200
B 05 Kombinované bielenie 400

Záchovná stomatológia

Kód výkonu Popis výkonu Cena (€)
V 12 Ošetrenie zubného kazu (do 18 rokov) 40
V 13 Ošetrenie zubného kazu (po dovŕšení 18 rokov) 40
N 30 Pečatenie fisúr a jamôk – 1 zub 30
V 16 Ošetrovanie citlivých krčkov/fluoridácia – 1 zub 10
V 17 Diamín Fluoridu Strieborného 30
V 20 Dočasná výplň 20
V 21 Nepriame prekrytie MTA/Calcimol 20
V 22 Biodentín 30
V 50 Nasadenie kofferdamovej blany 10
V 50b Nasadenie ochrany úst Optragate 10
V 05 Fotokompozit – 1 plôška 80
V 06 Fotokompozit – 2 plôšky 90
V 07 Fotokompozit – 3 plôšky 100
V 07r Fotokompozit – rekonštrukcia korunky 130
V 01s Skloinomér – 1 plôška 70
V 02s Skloinomér – 2 plôška 80
V 03s Skloinomér – 3 plôška 90
V 05a 1 plôška (nadštandardný materiál) 80
V 06a 2 plôška (nadštandardný materiál) 100
V 07a 3 plôška (nadštandardný materiál) 120
V 07ra Rekonštrukcia korunky (nadštandardný materiál)

150

Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov

Kód výkonu Popis výkonu Cena (€)
V 31 Paliatívne endodontické ošetrenie 30
V 30 Exstirpácia zubnej drene (za každý kanálik) 20
V 40 Provizórne ošetrenie koreňových kanálikov (za každý kanálik) 10
V 43 Zaplnenie koreňového kanálika (za každý kanálik) 50
V 32 Reendodoncia (za každý kanálik) 30
V 44 Ošetrenie zúženého kanálika 30
V 33 Aplikácia MTA do kanálika 60
S 01 Čap zo sklenných vlákien (1 čap) 30
F 67 Dostavba zuba preendodontická alebo pahýľu pred brúsením 40

Chirurgická stomatológia

Kód výkonu Popis výkonu Cena (€)
E 01 Extrakcia mliečneho zuba 50
E 11 Extrakcia jednokoreňového zuba 50
E 12 Extrakcia viackoreňového zuba 80
E 14 Sutúra extrakčnej rany 10
E 21 Neplánovaná chir. extrakcia zuba 100
E 63 Chirurgická revízia rany 50
E 31 Dekapsulácia zuba 30
E 31b Dekapsulácia pomocou laseru 40
E 32 Intraorálna incízia 20
E 40b Resekcia koreňového hrotu 100
E 40r Retrográdne zaplnenie koreňové kanálika 100
E 22b Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 150
E 22k Chirurgická extrakcia zuba múdrosti komplikovaná 200
E 50 Frenulektómia pomocou lasera 100
E 64b Egalizácia alveolárneho výbežku 100
E 30 Uzáver oroantrálnej komunikácie 80
E55 Úprava gingivy a alveolárnej kosti 150
E60 Otvorená chirurgická kyretáž 1 sextant 150
E 64 Chirurgická extrúzia zuba 100

Stomatologická protetika

Kód výkonu Popis výkonu Cena (€)
F 01 Stomatoprotetické vyšetrenie a návrh 60
F 63 Stiahnutie korunky (za každý pilier) 20
F 64 Fixácia (cementovanie) fixnej náhrady (za každý pilier) 20
F 65 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 30
F 66 Silikónový odtlačok 30
F 68 Alginátový odtlačok 10
F 70 Wax up (za každý zub) 10
P 06 Vyartikulovanie chrupu 20
11105 Keramická inlay, onlay (celokeramická) 350
12103 Estetická keramická fazeta 400
11104 Inlay, Onlay (kompozitná) 200
12104 Korunka kovokeramická 300
12109 Korunka keramická distálne zuby (IPS e.max. Zirkón) 350
12102 Korunka keramická frontálne zuby (IPS e.max Press, Zirkón) 400
V55 Celokovová korunka na mliečne zuby 30

Snímateľné náhrady

Kód výkonu Popis výkonu Cena (€)
20203 Skeletová náhrada H alebo D 900
20201 Totálna náhrada H alebo D 400
20205 Imediátna náhrada 300
20202 Parciálna náhrada 400
20206 Medzerník do 4 zubov 100
41112 Zásuvný spoj 10
41113 Ivoclar zuby do náhrad (za kus) 10
41110 Spona dvojramenná 15
23116 Dlaha na bielenie – 1 zuboradie 45
23115 Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu 100

Oprava náhrady

Kód výkonu Popis výkonu Cena (€)
23111 Rebazácia 100
40112 Oprava náhrady 50
F 78 Ambulantné dobrúsenie protézy 20

 

Cenu a dĺžku určí ošetrujúci lekár na osobnom stretnutí po vyšetrení. Pri použití nadštandardných materiálov vyššej ceny, rozdiel v cene podľa výpočtu lekára uhradí pacient osobitne. 

Na všetky vykonané procedúry v našej zubnej ambulancii sa vzťahuje 5-ročná záruka na kvalitu, trvanlivosť a použité materiály. Pre dosiahnutie tejto záruky je však podmienkou pravidelné absolvovanie preventívnej prehliadky a dentálnej hygieny minimálne 1x ročne.

Cenník platný od 01.01.2024

Služby

Preventívna prehliadka

Cieľom preventívnej prehliadky je zachytiť problém (zubný kaz alebo zápal ďasien) v čo najskoršom štádiu. Prípadné ošetrenie je tak jednoduchšie, lacnejšie a vyhnete sa tak nečakanej bolesti.

Viac informácií

Výplne

Pri ošetrení zubných kazov využívame optické zväčšenie na presné odstránenie poškodených častí zuba a následné vrátenie jeho pôvodného tvaru pomocou estetických fotokompozitných alebo hybridných skloionomerných materiálov.

Viac informácií

Dentálna hygiena

Základným predpokladom zdravých zubov a ďasien je pravidelná profesionálna hygiena a dôkladná každodenná domáca starostlivosť o dutinu ústnu.

Viac informácií

Endodoncia

Koreňové kanáliky sa ošetrujú pri hlbokom zubnom kaze, zápaloch, silnej bolesti a pri príprave na nasadenie mostíka. Naše moderné technológie zabezpečujú bezbolestné endodontické ošetrenie s maximálnou presnosťou, čo zvyšuje dlhodobú životnosť zuba.

Viac informácií

Stomatologická chirugia 

Najdôležiťejšou podmienkou každého chirurgického zákroku v našom stomatologickom centre je bezbolestnosť. Tú dosahujeme vhodnou voľbou lokálnej anestézie, ktorú môžeme doplniť o sedáciu pomocou rajského plynu.

Viac informácií

Estetika & Protetika 

Súčasné možnosti ošetrenia zubov alebo náhrady tých, čo chýbajú, sú vďaka pokroku technológií naozaj pestré. V našom stomatologickom centre využívame všetky dostupné technológie tak, aby sme dosiahli ideálny výsledok.

Viac informácií

Z nášho blogu

Úrazy zubov

Deti padajú v každom veku. Obdobím s najväčším počtom úrazov je jednoznačne leto. V letnom...

Prvá návšteva dieťaťa v zubnej ambulancii

Vaše dieťa dosahuje každý deň nové míľniky a jeho prvá návšteva zubnej ambulancie je jedným...

Bielenie zubov

Najčastejším výkonom estetickej stomatológie je bielenie zubov. Profesionálne bielenie zubov je často účinnou, bezpečnou a...

Resekcia koreňového hrotu (endodontická mikrochirurgia)

Aby sme pochopili význam endodontickej mikrochirurgie, vysvetlíme si najskôr niečo o nechirurgickom ošetrení koreňových kanálikov....

Medzizubné kefky: Malá zbraň s veľkým významom pre zdravie ústnej dutiny

Aký je význam čistenia medzizubných priestorov? Vedeli ste, že vo vašich ústach sa nachádza 800...

Extrakcia zubov múdrosti

Extrakcia zubov múdrosti je chirurgický zákrok, ktorého cieľom je odstránenie jedného alebo viacerých zubov múdrosti...

Tehotenstvo a zubná ambulancia

Často sa stretávame s radou, že ísť k zubárovi počas tehotenstva je riskantné pre vyvíjajúce...

zubar senec, LADENTO, logo, zubna ambulancia senec, zubár v senci, stomatologicka ambulancia, stomatologia senec, najlepsi zubar v senci

Moderná zubná ambulancia v Senci pre celú rodinu.

Adresa

Senecká ulica 122,
903 01 Hurbanova Ves

Otváracie hodiny

Po-Pi: 8:00-16:00

Kontakt

 +421 915 307 209
 info@ladento.sk

Rýchly kontakt

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára a my sa vám ozveme späť hneď, ako to bude možné.